Signcoserv3 (1)

Het belang van digitalisering in verkeersmetingen en signalisatie


Bij Metanous zetten we ons in voor het creëren van baanbrekende softwareoplossingen die niet alleen de huidige marktbehoeften beantwoorden, maar ook een visie op de toekomst bieden. Onze samenwerking met Signco, resulterend in het innovatieve platform SigncoServ, is een perfect voorbeeld van hoe wij technologische ambities vertalen naar realiteit. Deze samenwerking onderstreept onze missie: het ontwikkelen van software die inspirerend werkt voor diverse sectoren en het versterken van de toekomstige roadmap van elk bedrijf.

De samenwerking tussen Metanous en Signco:

De samenwerking tussen Metanous en Signco is een toonbeeld van synergie. Signco, bekend om zijn expertise in verkeersveiligheid en stadsverfraaiing, had een visie voor een geïntegreerd platform dat verkeersmetingen en -sturingen kon optimaliseren. Metanous trad op als de cruciale schakel om deze visie te verwezenlijken. Het resultaat: SigncoServ, een platform dat sinds 2017 voortdurend evolueert en uitbreidt.

 

Logo Metanous

We richten ons op toekomstbestendige oplossingen, waarbij innovatie en aanpasbaarheid kernaspecten zijn. Onze expertise in het integreren van geavanceerde technologieën en het omarmen van baanbrekende ideeën stelt ons in staat om software te ontwikkelen die de ambities van onze klanten versterkt en hun toekomstige groei ondersteunt.

Boris Rogge - Zaakvoerder Metanous

Image (1)

Een chronologie van innovatie

  • 2017-2020: We startten met de ontwikkeling van SigncoServ in 2017, waarbij we ons concentreerden op het aansluiten van bestaande meettoestellen, het bieden van initiële rapportagecapaciteiten, en het uitbreiden van de functionaliteiten, zoals de integratie van weersinformatie en ANPR-camera's.

  • 2021-2022: De volgende jaren zagen we een significante groei, met de introductie van eigen hardware, geavanceerde verkeerssturingen, en een indrukwekkende mijlpaal van 1 miljard gedetecteerde passanten.


In 2023 heeft SigncoServ nieuwe hoogtes bereikt met ontwikkelingen zoals de VMS editor, verbeterde scenario-functionaliteit door Blockley, en internationale uitbreiding naar Duitsland. Deze vooruitgangen onderstrepen onze toewijding aan continue innovatie en internationale groei. 

Inmiddels werd de kaap van 2 miljard passanten in 2023 overschreden.

Licensed Image

De recente statistieken over verkeersveiligheid in Europa, zoals gepresenteerd in het 'Road safety statistics 2022' rapport van de Europese Commissie, benadrukken het cruciale belang van verbeterde verkeersveiligheidsmaatregelen. In deze context spelen digitalisering en intelligente verkeerssystemen een sleutelrol in het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Europese Commisie

Hassezlt

Digitalisering in verkeersmanagement: een sleutel tot veiligheid en efficiëntie

De digitalisering van verkeersmetingen en signalisatie speelt een cruciale rol in het bevorderen van verkeersveiligheid en het efficiënt beheren van verkeersstromen. In een wereld waarin mobiliteit voortdurend evolueert, biedt digitale technologie ons de mogelijkheid om real-time data te verzamelen en te analyseren, wat essentieel is voor het maken van geïnformeerde beslissingen.

  • Impact op Verkeersveiligheid: Door gebruik te maken van digitale signalisatiesystemen kunnen verkeerspatronen nauwkeurig worden gemonitord, waardoor risicovolle situaties snel geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden. Digitale borden kunnen bijvoorbeeld dynamisch snelheidslimieten aanpassen op basis van actuele omstandigheden, wat heeft bijgedragen aan een daling van verkeersongevallen. Volgens een studie van de Europese Commissie leidt het gebruik van intelligente verkeerssystemen, waaronder digitale signalisatie, tot een reductie van ongevallen.

 

  • Beheer van Verkeersdrukte en -luwte: Digitalisering stelt steden in staat om verkeersstromen efficiënter te beheren, wat cruciaal is voor het verminderen van congestie en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Real-time data-analyse helpt bij het voorspellen van verkeersdrukte en het plannen van onderhoudswerkzaamheden, waardoor verstoringen worden geminimaliseerd. In een onderzoek bleek dat geavanceerde verkeersmanagementsystemen de reistijd in stedelijke gebieden kunnen verkorten.

 

  • Bijdrage aan Duurzame Mobiliteit: Digitalisering in verkeersbeheer draagt ook bij aan duurzame mobiliteitsdoelstellingen. Door het optimaliseren van verkeersstromen en het verminderen van congestie, wordt de CO2-uitstoot significant verlaagd. Een rapport van de Europese Unie wijst uit dat intelligente transportsystemen kunnen bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

 

 

De toekomstvisie van Metanous en SigncoServ:

De digitalisering van verkeersmetingen en signalisatie, zoals geïmplementeerd in platforms zoals SigncoServ, is dus niet alleen een technologische vooruitgang voor Signco, maar ook een essentiële stap naar een veiligere, efficiëntere en duurzamere toekomst van mobiliteit. Metanous staat mee in het hart van deze transformatie, door het leveren van oplossingen die niet alleen inspelen op de huidige behoeften, maar ook een fundament leggen voor toekomstige ontwikkelingen in (stedelijke) mobiliteit en veiligheid.

Wij zijn als Metanous dan ook erg fier dat wij in dit specifieke domein kennis kunnen combineren met onze passie voor software en technologie en zo de sector van de juiste tools kunnen voorzien.

Referentie case SIGNCO
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!